Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH01

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL12

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 60 cm Chiều ngang: 40 cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH02

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL11

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 65 cm Chiều ngang: 40 cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH03

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL10

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 60 cm Chiều ngang: 25 cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH04

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL09

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 65 cm Chiều ngang: 50 cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH05

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL08

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 75 CM Chiều ngang: 50 CM Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH06

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL07

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 60 CM Chiều ngang: 45 CM Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH07

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL06

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 20cm Chiều ngang: 10cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ
Hoa Phong Lan đất sét Nhật Bản đẹp – STPLH08

Hoa Phong Lan đất Nhật Bản nhập khẩu – HDPL05

Chất liệu: Đất sét Nhật Bản Kích thước: Chiều cao: 25cm Chiều ngang: 10cm Gồm: Bình và hoa Giá: Liên hệ

Hoa Đất – Hoa Đất Nhật Bản – Hoa Đất Cao Cấp – Thế Giới Hoa Đất